CRAMP Home

Long Term Monitoring

Rapid Assessment

Mapping

Watersheds

Hawai‘i

Maui

Kaho‘olawe

Lāna‘i

Moloka‘i

O‘ahu

Kaua‘i

Ni‘ihau

 

PublicationsSearch the CRAMP Website

Navigate the CRAMP Website

Bibliographic Search

Island: Kaua‘i (Kaui)

Region: Hanalei

Watersheds in the Hanalei Region: Waipake -- Pila‘a (Pilaa)-- Kulihali -- Kīlauea (Kilauea)-- Kauapea -- Pu‘ukumu (Puukumu)-- Kalihiwai -- Kalihikai East -- Kalihikai Center -- Kalihikai West -- Anini (Anini)-- Waileia -- Hanalei -- Wai‘oli (Waioli)-- Waipā (Waipa)-- Waikoko -- Lumaha‘i (Lumahai)-- Wainiha -- Mānoa (Manoa)-- Limahuli -- Maunapuluo -- Hanakāpī‘ai (Hanakapiai)-- Ho‘olulu (Honolulu)-- Waiahuakua -- Hanakoa -- Waiolaa -- Pōhakuao (Pohakuao)-- Kalalau -- Nākeikionāi‘iwi (Nakeikionaiiwi)-- Honopu -- Awa‘awapuhi (Awaawapuhi)

Area in Acres:

80,939.62

Perennial Streams in the Hanalei region:

East Waipake, Pila‘a/ East Waiakalua, Kulihali, Kīlauea, Pu‘ukumu, Kalihiwai River
‘Anini, Waileia, Hanalei River, Wai‘oli, Waipā, Waikoko, Lumaha‘i River, Wainiha River, Mānoa. Limahuli, Maunapuluo, Hanakāpī‘ai, Ho‘olulu, Waiahuakua
Hanakoa, Waiolaa, Pōhakuao, Kalalau, Nākeikionāi‘iwi, Honopu, Awa‘awapuhi

Human Population:

11,162

-- View all Kaua‘i watershed information -- (area in acres, perennial streams, stream length, annual rainfall, human population & geographic coordinates for watershed boundaries)

 

Last Update: 04/21/2008

By: Lea Hollingsworth

Hawai‘i  Coral Reef Assessment & Monitoring Program

Hawai‘i  Institute of Marine Biology

P.O. Box 1346

Kāne‘ohe, HI 96744

808-236-7440 phone

808-236-7443 fax

email: jokiel@hawaii.edu