CRAMP Home

Long Term Monitoring

Rapid Assessment

Mapping

Watersheds

Hawai‘i

Maui

Kaho‘olawe

Lāna‘i

Moloka‘i

O‘ahu

Kaua‘i

Ni‘ihau

 

PublicationsSearch the CRAMP Website

Navigate the CRAMP Website

Bibliographic Search

Island: Lāna‘i (Lanai)

Region: Lāna‘i (Lanai)

Watersheds on Lāna‘i: Pu‘umaiekahi (Puumaiekahi-- Lapaiki -- Hawai‘ilānui (Hawaiilanui)-- Kahuā (Kahua)-- Kuahua -- Poaiwa -- Halulu -- Maunalei -- Wahane -- Hauola -- Nāhoku (Nahoku)-- Ka‘a (Kaa)-- Haua -- Wai‘opa (Waiopa)-- Kahe‘a (Kahea)-- Lōpā (Lopa)-- ‘Āwehi (Awehi)-- Kapu‘a (Kapua)-- Naha -- Kapoho -- Palawai Basin -- Kawaiū (Kawaiu)-- Mahanalua -- Mānele (Manele)-- Anapuka -- ‘Ula‘ula (Ulaula)-- Kaumalapau -- Kalamanui -- Kalama‘iki (Kalamaiki)-- Paliamano -- Honopū (Honopu)-- Ka‘āpahu (Kaapahu)

Watershed Area in Acres:

902,92.46

Perennial Streams:

none

Human Population:

3266

Rainfall:

  • Lowest: 9.843 inches (250mm)

  • Highest: 39.370 inches (1000mm)

-- View all Lāna‘i watershed information -- (area in acres, perennial streams, stream length, annual rainfall, human population & geographic coordinates for watershed boundaries)

 

Last Update: 04/21/2008

By: Lea Hollingsworth

Hawai‘i  Coral Reef Assessment & Monitoring Program

Hawai‘i  Institute of Marine Biology

P.O. Box 1346

Kāne‘ohe, HI 96744

808-236-7440 phone

808-236-7443 fax

email: jokiel@hawaii.edu