CRAMP Home

Long Term Monitoring

Rapid Assessment

Mapping

Watersheds

Hawai‘i

Maui

Kaho‘olawe

Lāna‘i

Moloka‘i

O‘ahu

Kaua‘i

Ni‘ihau

 

PublicationsSearch the CRAMP Website

Navigate the CRAMP Website

Bibliographic Search

Island: Ni‘ihau (Niihau)

Region: Part of Waimea Region on the island of Kaua‘i

Watersheds on Ni‘ihau: Ka‘auku‘u (Kaaukuu)-- Keawanui -- Ko‘oeaukani (Kooeaukani)-- Keanauhi -- Kaumuhonu -- Kalaoa -- Nōmilu (Nomilu)-- Ka‘ailana (Kaailana)-- Honua‘ula (Honuaula)-- Halāli‘i (Halalii)-- Pu‘uwai (Puuwai)-- Nonopapa -- Mau‘uloa (Mauuloa)

Map showing the watersheds on the island of Ni‘ihau which is part of the Waimea Region on the island of Kaua‘i.

Area in Acres:

46,324.98

Perennial Streams:

none

Human Population:

149

View all Ni‘ihau Watershed information (area in acres, perennial streams, stream length, rainfall, human population & geographic coordinates for watershed boundaries)

 

Last Update: 04/21/2008

By: Lea Hollingsworth

Hawai‘i  Coral Reef Assessment & Monitoring Program

Hawai‘i  Institute of Marine Biology

P.O. Box 1346

Kāne‘ohe, HI 96744

808-236-7440 phone

808-236-7443 fax

email: jokiel@hawaii.edu