Moloka‘i Watersheds

CRAMP ID #

Watershed name

Acres

Population

Stream name

Stream length sum

Rain lowest (mm)

Rain highest (mm)

Rain lowest (inch)

Rain highest (inch)

GIS border 1 horizontal

GIS border 1 vertical

GIS border 2 horizontal

GIS border 2 vertical

Molwshds ID #

1

Ka‘a

1957.528

0

NA

NA

250

400

9.843

15.748

680687.41

2347431.29

689535.80

2345602.40

3

2

Mo‘omomi

7327.040

11

NA

NA

250

600

9.843

23.622

689535.80

2345602.40

692740.06

2345328.26

6

3

Mane‘opapa

8807.319

1080

NA

NA

250

1000

9.843

39.37

692740.06

2345328.26

2345328.26

702750.96

82

6

Waikolu

3124.089

6

Waikolu

23768.287

1000

3000

39.37

118.11

714039.82

2342511.70

716569.09

2342286.20

66

7

Wainēnē

263.286

2

Wainēnē

2068.575

1000

2000

39.37

78.74

716569.09

2342286.20

717294.48

2341774.28

20

8

Anapuhi 

230.127

0

Anapuhi 

1928.147

1000

2000

39.37

78.74

717294.48

2341774.28

717724.80

2341798.54

53

9

Waioho‘okalo

901.003

0

Waioho‘okalo

8295.205

1000

2000

39.37

78.74

717724.80

2341798.54

718479.81

2341658.09

54

10

Keawanui

206.325

0

Keawanui

407.12

1000

1000

39.37

39.37

718479.81

2341658.09

719711.29

2341698.58

50

CRAMP ID #

Watershed name

Acres

Population

Stream name

Stream length sum

Rain lowest (mm)

Rain highest (mm)

Rain lowest (inch)

Rain highest (inch)

GIS border 1 horizontal

GIS border 1 vertical

GIS border 2 horizontal

GIS border 2 vertical

Molwshds ID #

11

Ka‘ili‘ili

242.347

0

Ka‘ili‘ili

872.58

1000

2000

39.37

78.74

719711.29

2341698.58

719989.03

2341433.59

57

12

Pelekunu

4552.062

0

Pelekunu

32813.069

1000

3000

39.37

118.11

719989.03

2341433.59

720557.62

2341937.42

52

13

Waipū

335.329

0

Waipū

2520.53

1000

2000

39.37

78.74

720557.62

2341937.42

721912.69

2341599.70

51

14

Hāloku

109.736

0

Hāloku

1810.796

1000

2000

39.37

78.74

721912.69

2341599.70

722436.97

2341689.57

56

15

‘Olu‘upena

231.566

0

‘Olu‘upena

3719.302

1000

2000

39.37

78.74

722436.97

2341689.57

722811.08

2341731.52

55

16

Pu‘ukaoku

141.176

0

Pu‘ukaoku

2103.344

1000

2000

39.37

78.74

722811.08

2341731.52

723178.19

2341814.51

23

17

Wailele

239.608

0

Wailele

3995.305

1000

2000

39.37

78.74

723178.19

2341814.51

723594.79

2342060.50

22

18

Wailau

7689.313

0

Wailau

54182.802

1000

4000

39.37

157.48

723594.79

2342060.50

726324.18

2342569.37

49

19

Kalaemilo

98.898

0

NA

NA

1000

1000

39.37

39.37

726324.18

2342569.37

726912.32

2342748.82

18

20

Waiaho‘okalo

155.789

0

Waiaho‘okalo

1985.372

1000

1000

39.37

39.37

726912.32

2342748.82

727401.03

2342823.83

17

CRAMP ID #

Watershed name

Acres

Population

Stream name

Stream length sum

Rain lowest (mm)

Rain highest (mm)

Rain lowest (inch)

Rain highest (inch)

GIS border 1 horizontal

GIS border 1 vertical

GIS border 2 horizontal

GIS border 2 vertical

Molwshds ID #

21

Kahiwa

123.766

0

Kahiwa

1372.427

1000

1000

39.37

39.37

727401.03

2342823.83

727768.85

2342961.90

15

22

Kawainui

2347.853

0

Kawainui

15411.352

800

3000

31.496

118.11

727768.85

2342961.90

732129.93

2343227.18

13

23

Pīpīwai

788.378

0

Pīpīwai

2798.169

800

1000

31.496

39.37

732129.93

2343227.18

734775.48

2342901.13

14

24

Hālawa

4747.863

2

Hālawa

46446.257

800

3000

31.496

118.11

734775.48

2342901.13

735536.09

2341456.16

19

25

Pāpio

1206.311

23

Pāpio

12820.119

800

3000

31.496

118.11

735536.09

2341456.16

737805.76

2341319.53

98

26

Honowewe

1561.693

24

NA

NA

800

1000

31.496

39.37

737805.76

2341319.53

736031.89

2337792.50

25

27

Pōhakupili

994.154

125

Pōhakupili

5036.853

800

2000

31.496

78.74

736031.89

2337792.50

734950.51

2336399.44

16

28

Honoulimalo‘o

1044.873

124

Honoulimalo‘o

7283.078

800

2000

31.496

78.74

734950.51

2336399.44

734380.39

2336097.64

30

29

Honouliwai

1705.370

124

Honouliwai

8296.317

800

3000

31.496

118.11

734380.39

2336097.64

732894.48

2334472.79

31

30

Waialua

2121.660

220

Waialua

16829.465

1000

4000

39.37

157.48

732894.48

2334472.79

731646.91

2333644.72

35

CRAMP ID #

Watershed name

Acres

Population

Stream name

Stream length sum

Rain lowest (mm)

Rain highest (mm)

Rain lowest (inch)

Rain highest (inch)

GIS border 1 horizontal

GIS border 1 vertical

GIS border 2 horizontal

GIS border 2 vertical

Molwshds ID #

31

Kainalu

984.301

239

Kainalu

10406.758

1000

4000

39.37

157.48

731646.91

2333644.72

731204.26

2333144.03

59

32

Honomuni

975.495

239

Honomuni

7426.987

1000

4000

39.37

157.48

731204.26

2333144.03

730351.13

2332766.44

97

33

‘Aha‘ino

1431.428

260

NA

NA

1000

3000

39.37

118.11

730351.13

2332766.44

728373.99

2331208.69

96

34

Mapulehu

2600.953

525

Mapulehu

13211.761

1000

3000

39.37

118.11

728373.99

2331208.69

726178.49

2330632.63

95

35

Kalua‘aha

1243.762

286

Kalua‘aha

8908.597

800

3000

31.496

118.11

726178.49

2330632.63

725153.34

2330107.18

94

36

Kahananui

1111.287

418

Kahananui

11447.72

800

3000

31.496

118.11

725153.34

2330107.18

724639.24

2329656.60

93

37

‘Ōhi‘a

2339.136

426

‘Ōhi‘a

13734.982

800

3000

31.496

118.11

724639.24

2329656.60

721927.89

2329377.58

92

38

Wāwā‘ia

1731.402

267

Wāwā‘ia

20327.049

800

3000

31.496

118.11

721927.89

2329377.58

720561.79

2328785.57

91

39

Kamalō

8749.412

91

Kamalō

25745.514

400

3000

15.748

118.11

720561.79

2328785.57

713288.33

2330533.49

69

40

Kawela

3413.356

249

Kawela

43592.07

400

3000

15.748

118.11

713288.33

2330533.49

712948.23

2330620.04

90

CRAMP ID #

Watershed name

Acres

Population

Stream name

Stream length sum

Rain lowest (mm)

Rain highest (mm)

Rain lowest (inch)

Rain highest (inch)

GIS border 1 horizontal

GIS border 1 vertical

GIS border 2 horizontal

GIS border 2 vertical

Molwshds ID #

41

Kamiloloa

7934.502

2507

NA

NA

250

3000

9.843

118.11

712948.23

2330620.04

705565.59

2332876.03

99

42

Kaunakakai

5931.017

1143

NA

NA

250

4000

9.843

157.48

705565.59

2332876.03

703509.97

2334003.13

100

43

Kalama‘ula

5838.242

240

NA

NA

250

1000

9.843

39.37

703509.97

2334003.13

700110.31

2334556.76

68

44

Manawainui

8980.602

454

NA

NA

250

1000

9.843

39.37

700110.31

2334556.76

698009.32

2334749.20

87

45

Kāluape‘elua

9093.902

785

NA

NA

250

1000

9.843

39.37

698009.32

2334749.20

697676.59

2334795.98

86

46

Waiahewahewa

3590.639

2

NA

NA

250

600

9.843

23.622

697676.59

2334795.98

696369.84

2334443.80

67

47

Kolo

12777.061

2

NA

NA

250

600

9.843

23.622

696369.84

2334443.80

681742.76

2332740.06

72

48

Hakina

2742.634

0

NA

NA

250

400

9.843

15.748

681742.76

2332740.06

675464.97

2334318.51

42

49

Kaunalā

8498.557

470

NA

NA

250

600

9.843

23.622

675464.97

2334318.51

678832.46

2340607.11

32

50

Pāpōhaku

16041.628

396

NA

NA

250

600

9.843

23.622

678832.46

2340607.11

680687.41

2347431.29

29

Kalawao Watersheds

CRAMP ID #

Watershed name

Acres

Population

Stream name

Stream length sum

Rain lowest (mm)

Rain highest (mm)

Rain lowest (inch)

Rain highest (inch)

GIS border 1 horizontal

GIS border 1 vertical

GIS border 2 horizontal

GIS border 2 vertical

Molwshds ID #

4

Waihānau

4793.977

130

Waihānau

14415.823

600

2000

23.622

78.74

702750.96

2344084.88

710652.98

2347290.24

81

5

Wai‘ale‘ia

2805.628

10

Wai‘ale‘ia

8708.297

800

2000

31.496

78.74

710652.98

2347290.24

714039.82

2342511.70

64

N/A = Not available or not applicable